TĂNG PHỤ CẤP CÔNG VỤ LÊN 25% TỪ 01/05

Ngày 15/04/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2012/NĐ-CP về chế độ phụ cấp công vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, người làm việc theo hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính Nhà nước, sĩ quan, quân nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu.

Theo đó, cán bộ, công chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang… được tăng mức phụ cấp công vụ từ 10% lên 25% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp quân hàm kể từ ngày 01/05/2012.

Mức phụ cấp công vụ 25% được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề hoặc phụ cấp đặc thù theo quy định của cơ quan có thẩm quyền cũng được hưởng phụ cấp công vụ theo quy định này.

Cũng theo quy định mới, không tính hưởng phụ cấp công vụ đối với: thời gian đi công tác, làm việc học tập ở nước ngoài được hưởng 40% tiền lương theo quy định; thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên; thời gian nghỉ việc hưởng lương trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định và thời gian bị đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/06/2012; chế độ quy định tại Nghị định này được tính hưởng kể từ ngày 01/05/2012; bãi bỏ Nghị định số 57/2011/NĐ-CP ngày 07/07/2011 của Chính phủ.