Nội quy

Nội quy

Postby admin » Mon Mar 12, 2012 3:40 pm

QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN

- Quyền lợi:

Khi tham gia diễn đàn, mọi thành viên có quyền lợi sau:

a. Được quyền tư vấn và sử dụng miễn phí những tài nguyên được đưa lên, hoặc tham gia đóng góp cho nguồn tài nguyên trên diễn đàn.

b. Có quyền tham gia góp ý, kiến nghị xây dựng diễn đàn. Có quyền khiếu nại các thành viên khác, các cán bộ điều hành các cấp với những xử lý sai quy định hoặc quá mức cần thiết.

c. Có quyền tham gia tất cả hoạt động chung trong diễn đàn như: Offline, bầu chọn, các cuộc thi vui, ...

- Nghĩa vụ và trách nhiệm:

a. Thành viên DĐTVPL có trách nhiệm bảo vệ và bảo mật các nguồn tài nguyên của diễn đàn, nghiêm cấm phát tán nguồn tài nguyên (ví dụ như những bài tư vấn..) của diễn đàn sang các diễn đàn khác, hoặc động cơ trục lợi khác khi chưa được sự cho phép của BQT. Các nguồn tài liệu khác khi đưa sang diễn đàn, thành viên phải trích dẫn nguồn tài liệu, tuân thủ Nội quy chung và Nội quy riêng của từng chuyên mục, theo quyền điều hành của các cấp quản lý diễn đàn. Thành viên vi phạm sẽ phải chấp hành hình phạt mà BQT đề ra.

b. Mỗi thành viên có trách nhiệm gìn giữ và phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, bác ái, đóng góp và chia sẻ…

c. Mọi thành viên có trách nhiệm xây dựng, bảo vệ quyền lợi và uy tín của diễn đàn DĐTVPL mọi lúc, mọi nơi.
d. Không được đăng những chủ đề, tin trái với quy định của pháp luật và trái với đạo đức

-Khen thưởng đối với Thành viên: (Member)

- Tham gia tốt các hoạt động của Forum, đóng góp bài viết tích cực (có nội dung), được các thành viên khác đề cử, Ban điều hành theo dõi đề xuất sẽ được BQT xem xét và thăng chức. Hưởng chế độ ưu đãi của diễn đàn.
admin
Site Admin
 
Posts: 62
Joined: Thu Mar 01, 2012 3:00 pm

Return to Nội quy quy định mục hỏi đáp

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron