Tiền lương làm thếm giờ, làm đêm kê khái tính thuế TNCN như

Tiền lương làm thếm giờ, làm đêm kê khái tính thuế TNCN như

Postby admin » Mon Mar 12, 2012 4:04 pm

Phần tiền lương, tiền công trả cao hơn do phải làm việc ban đêm, làm thêm giờ được miễn thuế căn cứ vào tiền lương, tiền công thực trả do phải làm đêm, thêm giờ, trừ (-) đi mức tiền lương tiền công tính theo ngày làm việc bình thường.
Ví dụ: Một cá nhân có mức lương trả theo ngày làm việc bình thường theo quy định của Bộ luật lao động là 20.000d/ giờ
Trường hợp cá nhân làm thêm giờ vào ngày thường, cá nhận được trả 30.000d/ giờ thì thu nhập miễn thuể là 30.000d -20.000d = 10.000d.
Trường hợp cá nhân làm thêm giờ vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ, cá nhân được trả 40.000d/ giờ thì thu nhập được miễn thuế là 40.000d – 20.000d = 20.000d.
Đơn vị sử dụng lao động phải lập bảng kê phản ánh rõ thời gian làm đêm, làm thêm giờ, khoản tiền lương trả thêm do làm đêm làm thêm giờ đã trả cho người lao động. Bảng kê này được gửi cho cơ quan thuế cùng với hồ sơ khai quyết toán thuế.
admin
Site Admin
 
Posts: 62
Joined: Thu Mar 01, 2012 3:00 pm

Return to Tư vấn thuế

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron