Câu hỏi: Giấy xác nhận kinh nghiệm phải có những nội dung cơ

Câu hỏi: Giấy xác nhận kinh nghiệm phải có những nội dung cơ

Postby admin » Mon Mar 12, 2012 3:43 pm

Trả lời:

Căn cứ vào nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2008 tại Điều 4 quy định Đối với người nước ngoài là nghệ nhân những ngành nghề truyền thống hoặc người có kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý mà không có chứng chỉ, bằng công nhận thì phải có bản xác nhận ít nhất 05 (năm) kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận; qua thực tế thực hiện chúng tôi xin đưa ra một số nội dung cơ bản của giấy xác nhận kinh nghiệm như sau:

Tên, địa chỉ đầy đủ của pháp nhân nước ngoài nơi người lao động đã làm việc, thông tin đầy đủ của người lao động, chức vụ nắm giữ của người lao động trong thời gian làm việc lưu ý phải là chức vụ quản lý, điều hành như giám đốc…thời gian làm việc trên 5 năm.
admin
Site Admin
 
Posts: 62
Joined: Thu Mar 01, 2012 3:00 pm

Return to Giấy phép lao động

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron