Thỏa thuận phân chia di sản

Thỏa thuận phân chia di sản

Postby admin » Thu Mar 15, 2012 9:40 am

Điều 49 Luật Công chứng quy định những người thừa kế theo pháp luật có quyền yêu cầu công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản. Trong văn bản thỏa thuận phân chia di sản, người được hưởng di sản có thể tặng cho toàn bộ hoặc một phần quyền hưởng di sản của mình cho người thừa kế khác.

Nếu di sản là quyền sử dụng đất hoặc tài sản có đăng ký quyền sở hữu thì người yêu cầu công chứng phải xuất trình “giấy đỏ” hoặc giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản của người chết. Những người thừa kế phải xuất trình giấy tờ chứng minh quan hệ thừa kế với người để lại di sản. Văn bản thỏa thuận phân chia di sản đã được công chứng là một trong các căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký việc chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản cho người được hưởng di sản.
Ông và các đồng thừa kế khác có thể liên hệ với các phòng công chứng để làm văn bản thỏa thuận phân chia di sản.
admin
Site Admin
 
Posts: 62
Joined: Thu Mar 01, 2012 3:00 pm

Return to Di chúc, thừa kế, kê khai di sản

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests

cron