Anh có được hưởng thừa kế tài sản của em?

Anh có được hưởng thừa kế tài sản của em?

Postby admin » Mon Mar 12, 2012 4:26 pm

Hỏi :
Tôi có ba người em cùng cha khác mẹ. Một người em sống độc thân vừa qua đời có để lại một số tài sản. Tôi đã từng nuôi người em này ăn học và giúp vốn làm ăn. Vậy nay tôi có được hưởng thừa kế như những người em khác hay không?
Trả lời :
- Nếu em của ông không để lại di chúc, tài sản thừa kế được chia như sau:

1. Hàng thứ nhất gồm: vợ chồng, cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết. Như vậy trong trường hợp trên, phải chắc chắn không có ai ở hàng thừa kế thứ nhất thì mới chuyển sang hàng thừa kế thứ hai.

2. Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông bà nội ngoại, anh chị em ruột của người chết, cháu ruột của người chết mà người chết là ông bà nội ngoại. Như vậy, nếu chia thừa kế cho những người thuộc hàng này thì ông cũng được hưởng một phần bằng phần những người anh em kia, không phân biệt cùng cha mẹ hay cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha.

Việc nuôi người em này ăn học và từng giúp vốn làm ăn không có ảnh hưởng đến quyền thừa kế.
admin
Site Admin
 
Posts: 62
Joined: Thu Mar 01, 2012 3:00 pm

Return to Di chúc, thừa kế, kê khai di sản

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests

cron