Tôi có thể từ chối nhận di sản thừa kế hay không?

Tôi có thể từ chối nhận di sản thừa kế hay không?

Postby admin » Mon Mar 12, 2012 4:29 pm

Cuối năm 2007, cha mẹ tôi mất có để lại cho các con một căn nhà rộng 100 m2. Vì chưa có nhu cầu sử dụng nên tôi có thể từ chối nhận di sản thừa kế đó hay không?

Trả lời:

Theo Điều 642 Bộ luật Dân sự, người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác. Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản; người từ chối phải báo cho những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản, cơ quan công chứng hoặc UBND cấp xã nơi mở thừa kế về việc từ chối nhận di sản.
Thời hạn từ chối nhận di sản là sáu tháng, kể từ ngày mở thừa kế. Sau sáu tháng kể từ ngày mở thừa kế nếu không từ chối nhận di sản thì được coi là đồng ý nhận thừa kế.
admin
Site Admin
 
Posts: 62
Joined: Thu Mar 01, 2012 3:00 pm

Return to Di chúc, thừa kế, kê khai di sản

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron