Tài sản chung vợ chồng nhập hay không nhập

Tài sản chung vợ chồng nhập hay không nhập

Postby admin » Thu Mar 15, 2012 9:36 am

Vợ chồng có quyền nhập hoặc không nhập di sản được nhận vào khối tài sản chung
Hỏi:

* Cha mẹ tôi vừa qua đời nhưng không lập di chúc. Hiện nay anh chị em chúng tôi tiến hành phân chia tài sản. Xin hỏi ngoài chúng tôi (những người con ruột) thì những thành viên khác trong gia đình như dâu, rể có được hưởng thừa kế không?

Trả lời:

- Theo quy định của Bộ luật Dân sự hiện hành, thì những người thừa kế theo pháp luật ở hàng thứ nhất bao gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.Pháp luật không đề cập gì đến những thành viên là dâu, rể nên về nguyên tắc đối với thừa kế theo pháp luật thì chỉ có con ruột mới được hưởng di sản do cha mẹ để lại.Điều 32 Luật Hôn nhân & gia đình quy định "Vợ chồng có quyền có tài sản riêng. Tài sản riêng của vợ, chồng bao gồm tài sản mà mỗi người có được trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng trong thời kỳ hôn nhân... Vợ chồng có quyền nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung".Như vậy, sau khi làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế, chị sẽ có một phần tài sản riêng. Với tài sản đó chị có quyền nhập hoặc không nhập vào khối tài sản chung với người hôn phối. Nếu không nhập vào tài sản chung thì tài sản đó vẫn thuộc sở hữu riêng của chị, không bị phân chia về sau.
admin
Site Admin
 
Posts: 62
Joined: Thu Mar 01, 2012 3:00 pm

Return to Di chúc, thừa kế, kê khai di sản

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron