Cơ sở nào để phân biệt tính chất của tội phạm?

Cơ sở nào để phân biệt tính chất của tội phạm?

Postby admin » Mon Mar 12, 2012 4:25 pm

"Khi đưa tin về các vụ án hình sự, các phương tiện thông tin đại chúng thường hay nhắc đến tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng… Vậy căn cứ vào đâu để phân biệt các tội này?

Người phạm tội trốn thuế số tiền 70 triệu đồng thì có thuộc vào trường hợp phạm tội nghiêm trọng không?" (Lưu Đình Phú, TP Quy Nhơn, Bình Định).

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Bộ luật Hình sự thì: Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại không lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến ba năm tù; tội phạm nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến bảy năm tù; tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại rất lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến mười lăm năm tù; tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là trên mười lăm năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Như vậy, để đánh giá tính chất của tội phạm, cần căn cứ vào mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy. Trong trường hợp một điều luật có nhiều khung hình phạt thì phạm tội thuộc vào khung nào thì đánh giá tính chất của tội phạm theo khung hình phạt đó. Ví dụ tội trốn thuế quy định tại Điều 161 Bộ luật hình sự có 3 khung hình phạt, khung 1 không quy định hình phạt tù; khung 2 quy định hình phạt tù có mức cao nhất đến 3 năm nên thuộc trường hợp phạm tội ít nghiêm trọng; khung 3 quy định hình phạt tù có mức cao nhất đến 7 năm nên thuộc trường hợp phạm tội nghiêm trọng.

Cũng theo quy định tại Điều 161 Bộ luật hình sự nói trên thì trường hợp phạm tội trốn thuế số tiền 70 triệu đồng thì bị áp dụng mức hình phạt quy định tại khung 1 với hình phạt tiền từ một lần đến năm lần số tiền trốn thuế hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm; với mức hình phạt đó thì trường hợp phạm tội nói trên không thuộc vào trường hợp phạm tội nghiêm trọng.
admin
Site Admin
 
Posts: 62
Joined: Thu Mar 01, 2012 3:00 pm

Return to Vụ án hình sự, luật hình sự

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests

cron