Hiệu lực hợp đồng

Hiệu lực hợp đồng

Postby admin » Mon Mar 12, 2012 4:24 pm

Hỏi :
Doanh nghiệp tôi có hợp đồng thi công với một doanh nghiệp khác , công việc đã xong đã có thanh lý hợp đồng và đối chiếu công nợ vào ngày 31/12/2006. Đến nay Doanh nghiệp tôi đã nhiều lần đề nghị thanh toán nợ và đối chiếu công nợ nhưng không được bên kia đồng ý trả tiền và nếu chưa trả thì ký lại đối chiếu công nợ. Vậy doanh nghiệp muốn khởi kiện phải làm thế nào và thời gian khởi kiện có còn hiệu lưc không?
Trả lời :

Theo Điều 319 Luật thương mại 2005, thời hiệu khởi kiện áp dụng đối với các tranh chấp thương mại là 2 năm kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm.


Công ty bạn đã có biên bản đối chiếu công nợ ngày 31/12/2006. Công ty bạn có thể sẽ hết thời hiệu khởi kiện vào ngày 31/12/2008 nếu không có ký kết đối chiếu công nợ mới giữa hai bên.


Do thời hiệu khởi kiện sắp hết, Công ty bạn nên nhanh chóng gặp công ty kia để yêu cầu trả nợ và chuẩn bị ngay hồ sơ khởi kiện nếu bên kia vẫn không thanh tóan. Hồ sơ khởi kiện gồm: Đơn khởi kiện, hợp đồng dịch vụ ký kết giữa hai bên, biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng, biên bản đối chiếu công nợ ngày 31/12/2006 và các giấy tờ có liên quan khác.
admin
Site Admin
 
Posts: 62
Joined: Thu Mar 01, 2012 3:00 pm

Return to Kinh tế, tranh chấp kinh tế, hợp đồng

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron