Doanh nghiệp được chuyển người lao động làm việc trái nghề t

Doanh nghiệp được chuyển người lao động làm việc trái nghề t

Postby admin » Mon Mar 12, 2012 4:22 pm

Doanh nghiệp được chuyển người lao động làm việc trái nghề trong trường hợp nào?

1. Khi người sử dụng lao động gặp khó khăn đột xuất do khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh; áp dụng các biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; sự cố điện, nước hoặc nhu cầu của sản xuất - kinh doanh thì người sử dụng lao động có quyền tạm thời chuyển người lao động làm việc khác trái nghề, nhưng không được quá 60 ngày (cộng dồn) trong một năm.

Trong thời gian này, nếu người lao động không chấp hành quyết định của người sử dụng lao động thì có thể bị xử lý kỷ luật lao động và không được hưởng lương ngừng việc và tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật.
2. Trong trường hợp người sử dụng lao động tạm thời chuyển người lao động làm việc khác trái nghề quá 60 ngày (cộng dồn) trong một năm thì phải có sự thoả thuận của người lao động; nếu người lao động không chấp thuận mà họ phải ngừng việc thì người đó được hưởng lương theo quy định tại khoản 1 Điều 62 của Bộ luật Lao động.
admin
Site Admin
 
Posts: 62
Joined: Thu Mar 01, 2012 3:00 pm

Return to Lao động, tranh chấp, bảo hiểm, trợ cấp, bồi thường

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron