có nộp thuế chuyển quyền SDD k

có nộp thuế chuyển quyền SDD k

Postby admin » Thu Mar 15, 2012 9:22 am

Chuyển giao quyền sử dụng đất (cho tặng) cho anh, chị em ruột có phải nộp thuế chuyển QSDĐ không?
Theo quy định tại Điểm 3.5 Mục I Thông tư số 104/2000/TT-BTC ngày 23/10/2000 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 8/6/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế chuyển QSDĐ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế chuyển QSDĐ thì một trong những trường hợp thuộc diện không chịu thuế chuyển QSDĐ là: “Trường hợp chuyển QSDĐ giữa anh chị em ruột với nhau phải có giấy khai sinh có chung bố mẹ hoặc cùng bố khác mẹ hoặc cùng mẹ khác bố, sổ hộ khẩu ghi rõ mối quan hệ đó hoặc các giấy tờ khác chứng minh có quan hệ quyết thống”.

Điều 27 luật Hôn nhân và Gia đình quy định: “1. Tài sản chung của vợ, chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản mà vợ, chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và những tài sản mà vợ, chồng thỏa thuận là tài sản chung. QSDĐ mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ, chồng. QSDĐ mà vợ hoặc chồng có được trước khi kết hôn, được thừa kế riêng chỉ là tài sản chung khi vợ, chồng có thỏa thuận. Tài sản chung của vợ, chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất. 2. Trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ, chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì trong giấy chứng nhận quyền sở hữu phải ghi tên của vợ, chồng.”

Khoản 1, Điều 28 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định: “Vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp vợ, chồng đồng đứng tên trên giấy chứng nhận QSDĐ (đồng sở hữu) thì QSDĐ là sở hữu chung theo quy định tại Điều 27 Luật Hôn nhân gia đình. Khi vợ, chồng chuyển giao quyền sử dụng đất, cho anh chị em ruột bên vợ hoặc chồng thì phải nộp thuế chuyển QSDĐ. Thuế chuyển QSDĐ phải nộp được xác định bằng ½ giá trị QSDĐ chuyển nhượng.

(Theo Công văn số 4117/TCT-TS ngày 07/11/2007 của Tổng Cục Thuế)
admin
Site Admin
 
Posts: 62
Joined: Thu Mar 01, 2012 3:00 pm

Return to Tư vấn nhà đất, mua bán, tặng cho

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron