Điều kiện đưa bất động sản vào kinh doanh

Điều kiện đưa bất động sản vào kinh doanh

Postby admin » Thu Mar 15, 2012 9:24 am

Các loại bất động sản nào được phép đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành?

Xin nhà tư vấn cho biết các loại bất động sản nào được phép đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành?

Trả lời:

Theo quy định tại điều 2 Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh Bất động sản, các loại bất động sản được đưa vào kinh doanh gồm có:

· Nhà, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng được đưa vào kinh doanh, bao gồm: công trình dân dụng; công trình công nghiệp; công trình giao thông; công trình thủy lợi; công trình hạ tầng kỹ thuật, trừ một số loại nhà, công trình xây dựng sau đây: nhà ở công vụ; trụ sở cơ quan nhà nước; công trình bí mật nhà nước; công trình an ninh, quốc phòng; công trình được công nhận là di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh thuộc sở hữu nhà nước và các công trình khác mà pháp luật không cho phép kinh doanh.
· Quyền sử dụng đất được tham gia thị trường bất động sản theo quy định của pháp luật về đất đai.
· Bất động sản là nhà, công trình xây dựng và quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này phải có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 7 của Luật Kinh doanh bất động sản thì mới được đưa vào kinh doanh.

Căn cứ tình hình thực tế phát triển kinh tế - xã hội và thị trường bất động sản, Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung các loại bất động sản được đưa vào kinh doanh và các bất động sản khác quy định tại điểm c khoản 1 Điều 6 của Luật Kinh doanh bất động sản cho phù hợp với tình hình thực tế.
admin
Site Admin
 
Posts: 62
Joined: Thu Mar 01, 2012 3:00 pm

Return to Tư vấn nhà đất, mua bán, tặng cho

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

cron