Chuyển tiền thừa kế ra nước ngoài

Chuyển tiền thừa kế ra nước ngoài

Postby admin » Thu Mar 15, 2012 9:38 am

Anh chị em bán căn nhà của ba mẹ để lại. Do 3 trong 5 người đang định cư ở nước ngoài nên số tiền 3 người này được hưởng hiện vẫn gửi tại một ngân hàng ở Việt Nam. Nay chúng tôi muốn được nhận số tiền đó thì phải làm những thủ tục gì?

Trả lời:

Đối với trường hợp đã bán nhà ở có đồng thừa kế là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Điều 40 Nghị quyết số 1037/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 27/7/2006 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/7/1991 có người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia quy định như sau:

Đối với những trường hợp đến ngày Nghị quyết này có hiệu lực (1/9/2006), nhà ở đã được bán và có đồng thừa kế là người Việt Nam định cư ở nước ngoài được hưởng phần giá trị nhà ở này mà số tiền đang được gửi tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng của Việt Nam thì quyền của người thừa kế ở nước ngoài được giải quyết như sau:

1. Làm thủ tục nhận tiền tại kho bạc, ngân hàng theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp này, người thừa kế xuất trình giấy tờ sau đây chứng minh được hưởng thừa kế:

a) Văn bản thỏa thuận chia thừa kế hoặc trích lục bản án hoặc quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật;

b) Hộ chiếu hợp lệ của Việt Nam hoặc hộ chiếu hợp lệ của nước ngoài hoặc giấy tờ thay thế hộ chiếu nước ngoài hợp lệ. Trong trường hợp sử dụng hộ chiếu nước ngoài thì phải kèm theo giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam hoặc giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam hay giấy xác nhận đăng ký công dân.

Nếu các bạn không về Việt Nam để làm các thủ tục nói trên, các bạn có thể ủy quyền cho người khác nhận thay mình. Trong trường hợp này, người ủy quyền phải có văn bản ủy quyền có xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam tại nước người ủy quyền định cư.
admin
Site Admin
 
Posts: 62
Joined: Thu Mar 01, 2012 3:00 pm

Return to Di chúc, thừa kế, kê khai di sản

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron