Dịch vụ nhà đất, thừa kế, tặng cho

DNC Vietlink cung cấp các giải pháp pháp lý liên quan đến Sở hữu trí tuệ bao gồm:

–          Sáng chế/ Giải pháp hữu ích;

–          Bảo hộ giống cây trồng mới;

–          Kiểu giáng công nghiệp;

–          Nhãn hiệu hàng hoá;

–          Định giá thương hiệu;

–          Bản quyền;

–          Lixăng & Chuyển giao công nghệ;

–          Nhượng quyền thương mại, nhượng quyền thương hiệu;