Thủ tục tách quyền sử dụng đất chung

Theo quy định tại điều 19, nghị định 84 năm 2007, hồ sơ gồm có:

– Đơn xin tách thửa;

– Giấy CNQSD đất chung;

– Hợp đồng mua bán, tặng cho (có công chứng);

– Trích lục thửa đất do đơn vị có chức năng đo đạc địa chính thực hiện;

– CMTND và hộ khẩu (bản sao có công chứng hoặc chứng thực) của bên mua – bán (tặng – cho).

Bạn cần nộp đầy đủ hồ sơ nêu trên tại Phòng Tài nguyên Môi trường để xin tách thửa. Thời hạn cấp tuân thủ quy định của pháp luật.