Hướng dẫn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa quốc tế


Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá quốc tế tại Cơ quan sở hữu trí tuệ của nước mà doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với các nước như Mỹ, Nhật thì cách duy nhất để doanh nghiệp Việt Nam được bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá ở các nước này là doanh nghiệp phải đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá tại Cơ quan sở hữu trí tuệ các nước này.

Theo quy định của pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá, một nhãn hiệu được đăng ký tại Việt Nam thì chỉ được bảo hộ trên phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam và không đương nhiên được bảo hộ ở nước ngoài. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện nay chưa nhận thức được vấn đề này và hậu quả là nhãn hiệu của nhiều doanh nghiệp đã bị người nước ngoài chiếm đoạt, đăng ký trước. Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, doanh nghiệp Việt Nam cần đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại những nước mà doanh nghiệp có dự định hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc nơi thường xảy ra việc chiếm đoạt nhãn hiệu. Tuỳ từng trường hợp, các doanh nghiệp Việt Nam có thể lựa chọn cách đăng ký nhãn hiệu phù hợp, vừa đảm bảo tiết kiệm chi phí, vừa bảo đảm hiệu quả của việc đăng ký.

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá tại Cơ quan sở hữu trí tuệ của nước mà doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với các nước như Mỹ, Nhật thì cách duy nhất để doanh nghiệp Việt Nam được bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá ở các nước này là doanh nghiệp phải đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá tại Cơ quan sở hữu trí tuệ các nước này.

Đối với các nước EU thì doanh nghiệp Việt Nam có thể đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của mình tại các nước này thông qua việc đăng ký bảo hộ tại EU theo thể thức CTM (The Community Trade Mark).

Đối với các nước là thành viên của thoả ước MADRID thì doanh nghiệp Việt Nam có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại các nước này theo thoả ước MADRID.