Việt kiều hồi hương, xác nhận quốc tịch, giữ quốc tịch, mua, chuyển nhượng nhà đất

Chào các bạn: Nếu các bạn là Việt Kiều các bạn muốn trở về Việt Nam sinh sống lâu dài, làm thế nào để mua được nhà, đất dễ dàng hoặc thực hiện các thủ tục kinh doanh dễ dàng nhanh chóng, theo kinh nghiệm của chúng tôi, về việc trở lại quốc tịch Việt Nam hiện nay nhà nước đã cho phép tuy nhiên tốn thời gian rất lâu, nhưng kết quả thì khó khăn, vậy để được mục đích trên bạn nên xác nhận là người có quốc tịch Việt Nam với thời gian từ 4 đến 6 tháng sẽ có kết quả, với hồ sơ gồm: 1) Đơn xin xác nhận có quốc tịch Việt Nam

2) Kèm theo giấy tờ chứng minh là mình đã từng có quốc tịch Việt Nam như chứng minh nhân dân, hộ chiếu nếu không có hai loại giấy tờ trên thì có những giấy tờ sau thay thế:

 • Giấy chứng minh đương sự được nhập quốc tịch Việt Nam;

• Giấy chứng minh đương sự được trở lại quốc tịch Việt Nam

 • Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi đối với trẻ em là người nước ngoài

• Giấy xác nhận đăng ký công dân do Cơ quan ngoại giao, lãnh sự Việt Nam cấp;

 • Sổ hộ khẩu;

• Thẻ cử tri mới nhất;

 • Giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam của cha mẹ, của cha hoặc mẹ;

 • Giấy khai sinh;

• Giấy tờ, tài liệu chứng minh đương sự là người có quốc tịch Việt Nam theo điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia;

 • Trong trường hợp không có một trong những giấy tờ nêu trên thì nộp Bản khai danh dự về ngày tháng năm sinh, nơi sinh, quê quán, nơi cư trú của bản thân; họ tên, tuổi, quốc tịch, nơi cư trú của cha, mẹ và nguồn gốc gia đình. Bản khai này phải được ít nhất 02 người biết rõ sự việc đó làm chứng và được UBND cấp xã nơi người đó sinh ra xác nhận. Sau khi hồ sơ được thụ lý và khi có kết quả chúng tôi có thể xin được chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu Việt Nam, sau khi có chứng từ này bạn có thể mua nhà, đất và đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam rất đơn giản, nhanh chóng