Thủ tục đăng ký giữ quốc tịch

Theo quy đinh tại Điều 13 Luật Quốc tịch năm 2008 và mục 5 Nghị định 78/2009 NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch thì: Người Việt Nam định cư ở nước ngoài  mà chưa mất quốc tịch Việt Nam thì theo quy định là trước ngày 1/7/2009 thì vẫn còn quốc tịch Việt Nam và phải đăng ký với cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước sở tại để giữ quốc tịch. Thời hạn đăng ký này  đến hết ngày 1/7/2014. Hết thời hạn này nếu không đăng ký giữ quốc tịch thì công dân đó sẽ mấ quốc tịch Việt Nam, nếu muốn trở lại quốc tịch Việt Nam trong trường hợp này thì phải làm hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định

Hồ sơ đăng ký giữ quốc tịch bao gồm

–  Tờ khai đăng ký giữ quốc tịch (theo mẫu Lãnh sự quán, Đại sứ quán)

– Bản sao giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam như:

+  Giấy khai sinh

+ Giấy chứng minh nhân dân

+ Hộ chiếu Việt Nam hết giá trị sử dụng

+ Bản sao hoặc trích lục Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, cho trở lại quốc tịch , Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam, Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi đối với trẻ em là người nước ngoài, Quyết định cho nước nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi.

– Giấy tờ chứng minh đang cư trú tại nước sở tại