Các trường hợp phải xin giấy phép lao động

Hiện nay tình hình lao động nước ngoài tại Việt Nam đang được các cơ quan nhà nước và các tổ chức doanh nghiệp quan tâm, tuy nhiên những hiểu biết không đúng về các thủ tục, các trường hợp cần phải có giấy phép lao động đã làm cho các doanh nghiệp khó khăn cũng như người lao động…

Căn cứ Điều 133 luật lao động sửa đổi 2011 quy định

  1. Người nước ngoài làm việc thường xuyên cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phải có giấy phép lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam cấp.
  2. Người nước ngoài lao động tại Việt Nam được hưởng các quyền lợi và phải thực hiện các nghĩa vụ theo pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.

Căn cứ quy định tại khoản 1 điều 9 Nghị định số 34/2008/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 25 tháng 03 năm 2008 quy định về tuyển dụng và quản lý người  nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì người nước ngoài vào Việt Nam làm việc với thời hạn trên 03 tháng thì phải có giấy phép lao động.

Người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam mà chưa được cấp giấy phép lao động thì phải làm thủ tục để đề nghị cấp giấy phép lao động theo quy định tại Nghị định này. Nếu người lao động nước ngoài không có giấy phép lao động thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp Bộ Công an ra quyết định trục xuất khỏi Việt Nam theo quy định của pháp luật

Mọi ý kiến về thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam các bạn hãy liên hệ với DNC LAW FIRM tại Hà Nội và TP HCM. Các Luật sư của chúng tôi sẽ tận tình tư vấn cho bạn.