GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG VÔ HIỆU KHI:

  1. Giấy phép lao động hết thời hạn.
  2.   Chấm dứt hợp đồng lao động.
  3.   Nội dung của hợp đồng lao động không đúng với nội dung của giấy phép lao động đã được cấp.
  4.   Hợp đồng kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hoá, thể thao, giáo dục, y tế hết thời hạn hoặc chấm dứt.
  5.   Văn bản của phía nước ngoài cử người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thông báo thôi cử người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
  6.    Giấy phép lao động bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu hồi do vi phạm pháp luật Việt Nam.
  7.   Doanh nghiệp, tổ chức, đối tác phía Việt Nam hoặc tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam chấm dứt hoạt động.
  8.   Người nước ngoài bị phạt tù giam, chết hoặc mất tích theo tuyên bố của Toà án.