Gia hạn giấy phép lao động (Theo luật 2012)

Trước ít nhất 5 (năm) ngày nhưng không quá 45 (bốn mươi lăm) ngày, kể từ ngày giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao động, đối tác phía Việt Nam phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.

Hồ sơ gia hạn cần những giấy tờ như sau:

  1.   Đơn đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo mẫu quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
  2. Giấy khám sức khoẻ ;
  3.   Giấy phép lao động đã được cấp (Bản gốc)
  4. Hinh 4x 6

Thời hạn gia hạn tối đa cho mỗi lần gia hạn là 24 (hai mươi bốn) tháng

Mọi ý kiến về thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam các bạn hãy liên hệ với DNC LAW FIRM tại Hà Nội và TPHCM. Các Luật sư của chúng tôi sẽ tận tình tư vấn cho bạn.