HỒ SƠ CẤP MỚI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Hồ sơ cấp mới giấy phép lao động được thực hiện bao gồm

  1.   Phiếu đăng ký dự tuyển lao động của người nước ngoài theo mẫu quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
  2.   Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú ở nước ngoài trước khi đến Việt Nam cấp. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp;
  3.   Bản lý lịch tự thuật của người nước ngoài theo mẫu quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
  4.   Giấy chứng nhận sức khoẻ được cấp ở nước ngoài hoặc giấy chứng nhận sức khoẻ được cấp ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam (các bệnh viện được thực hiện việc khám sức khỏe cho người lao động nước ngoài mời các bạn xem ở mục bệnh viện trên web)
  5.   Bản sao chứng nhận về trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao của người nước ngoài. Đối với người nước ngoài là nghệ nhân những ngành nghề truyền thống hoặc người có kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý mà không có chứng chỉ, bằng công nhận thì phải có bản xác nhận ít nhất 05 (năm) kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận;
  6.   03 (ba) ảnh mầu (kích thước 3cm x 4cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 (sáu) tháng tính từ thời điểm người nước ngoài nộp hồ sơ.
  7.   Tài liệu đăng tuyển dụng đối với trường hợp tuyển dụng  (đăng báo địa phương và báo trung ương trước 30 ngày trừ trường hợp luân chuyển công tác.
  8.   Hợp đồng lao động đối với một số tỉnh thành không bao gồm Tp Hồ Chí Minh.

Ghi chú: Các giấy tờ quy định trong hồ sơ nêu trên do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc công chứng, chứng thực phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt; bản dịch, bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Mọi ý kiến về thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam các bạn hãy liên hệ với DNC VIETLINK  tại Hà Nội và TPHCM. Các Luật sư của chúng tôi sẽ tận tình tư vấn cho bạn.