Người nước ngoài có cha, mẹ, vợ, chồng, con là công dân Việt Nam sẽ được cấp thẻ tạm trú không quá 3 năm theo quy định tại Luật số 47/2014/QH13

Các trường hợp được cấp thẻ tạm trú theo Luật số 47/2014 có mở rộng thêm đối tượng là người nước ngoài có vợ, chồng, con, cha, mẹ là người Việt Nam

Theo Khoản 2 Điều 36 quy định người được cấp thị thực ký hiệu TT được xét cấp thẻ tạm trú có ký hiệu TT: Theo Khoản 18 Điều 8 thị thực TT được cấp cho người nước ngoài là cha, mẹ, vợ, chồng, con của công dân Việt Nam

Hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú cho trường hợp này là:

1) Văn bản đề nghị của các nhân làm thủ tục mời, bảo lãnh

2) Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú có dán ảnh

3) Hộ chiếu bản gốc

4) Giấy tờ chứng minh có quan hệ vợ, chồng, cha, mẹ, con bao gồm giấy khai sinh, giấy kết hôn.

5) 3 hình 3x 4

Thời gian giải quyết hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú trong trường hợp này là 5 ngày làm việc.