Những lưu ý khi ký hợp đồng uỷ quyền toàn quyền liên quan đến bất động sản

Những rủi ro khi mua bán nhà, đất bằng hợp đồng uỷ quyền
Hợp đồng uỷ quyền được ký kết người được uỷ quyền có thể có toàn quyền bao gồm có chiếm hữu, sử dụng, mua bán, tặng cho nói chung là quyền chiếm hữu sử dụng và định đoạt tài sản. Hiện nay để giải quyết một số vấn đề pháp lý trong mua bán nhà, đất, nhiều người lựa chọn tạm thời hình thức uỷ quyền này. Tuy nhiên có nhiều rủi ro khó lường đối với hợp đồng uỷ quyền điển hình như sau:
1) Hợp đồng uỷ quyền đương nhiên chấm dứt hiệu lực khi một trong các bên uỷ quyền chết, bị toà bán tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết;
2) Một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng (Điều 569 BLDS)
3) Nghĩa vụ nợ của bên uỷ quyền phải thực hiện như đối với chủ nợ, theo quy định, tài sản có thể bị phong toả, kê biên, phát mãi để thực hiện nghĩa vụ, bên uỷ quyền trường hợp này vẫn là chủ sở hữu hợp pháp đối với tài sản;
4) Tang vật, tài sản do bên uỷ quyền có được từ các hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị tịch thu;
5) Một trong hai bên có quyền yêu cầu toà án tuyên hợp đồng vô hiệu
Những điểm trên sẽ gây trở ngại lớn cho bên nhận uỷ quyền toàn quyền, đó là rủi ro lớn nên khi ký hợp đồng uỷ quyền chúng ta cần lưu ý.